โรคฟันผุเป็นโรคที่ไม่ควรชะล่าใจ เพราะหากไม่รีบรักษาอาจสูญเสียฟันในที่สุด

โรคฟันผุ เป็นโรคที่ไม่ควรชะล่าใจ เพราะหากไม่รีบรักษาอาจสูญเสียฟันในที่สุด

สาเหตุของโรค

เกิดจากเชื้อโรคที่พบได้ตามปกติในช่องปากทำการย่อยสลายอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาล เกิดเป็นกรด ซึ่งทำให้เกิดการทำลายโครงสร้างของฟัน หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ทำการรักษาจะลุกลามเพิ่มขึ้นจนทำให้ฟันแตกเป็นรู เป็นช่อง และถ้าลุกลามมากขึ้นอีกจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือฟันเป็นหนอง และอาจต้องถอนฟันนั้นในที่สุด