โรคสมองและระบบประสาท

สมองและ ระบบประสาท เป็นหน่วยประมวลผลการรับรู้ของร่างกาย ซึ่งทำหน้าที่ประมวลเสียงที่เกิดขึ้นด้วย และแน่นอนว่าหากอวัยวะหรือระบบเหล่านี้ผิดปกติก็อาจทำให้การรับรู้และการประมวลผลผิดเพี้ยนจนทำให้เกิดอาการหูแว่วได้ โดยโรคสมองและระบบประสาทที่อาจทำให้ได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริงมีดังนี้

นอกจากนี้ ยังมีโรคสมองและระบบประสาทอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการรับรู้และตีความของเสียงได้ แม้ว่าอาการหูแว่วจะไม่ใช่อาการหลัก แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ หากพบอาการหูแว่วติดต่อกันนาน โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อม ควรไปพบแพทย์