โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน

โรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตัน เกิดจากไขมัน หรือ ลิ่มเลือด มาอุดตันหลอดเลือดสมอง เนื้อสมองจึงขาดเลือดไปเลี้ยง และ ทำให้เซลล์สมองส่วนนั้นตาย
สาเหตุโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
เกิดได้จากโรคหลายอย่างร่วมกันได้แก่

โรคความดันโลหิตสูง ที่สูงมากกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท
โรคเบาหวาน
โรคไขมัน และ โคเลสเตอรอลในเลือดสูง
โรคหัวใจบางชนิด อาทิ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหัวใจโต
โรคอ้วน
โรคการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
สูบบุหรี่

อาการโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
พบมีอาการ แขน ขา ข้างเดียวอ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด มึนศีรษะ ซึมลง อาการเหล่านี้ จะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่รวดเร็ว

การตรวจโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
หากพบมีอาการดังกล่าวข้างตัน ควรพบแพทย์ผู้ชำนาญการโดยเร็วที่สุด เพื่อ

ตรวจสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT-Scan)
ตรวจสมองด้วยเครื่องคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
ตรวจหลอดเลือดสมองด้วยเครื่องคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRA) อ่านเพิ่มเติม