โรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่
ไข้หวัดใหญ่ เป็นหนึ่งในโรค ระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน ในกลุ่มไข้หวัดที่มีความสำคัญทางคลินิก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza Virus) ซึ่งเป็นไวรัสชนิดอาร์เอ็นเอ (RNA Virus) ปกติไวรัสชนิดนี้เป็นสาเหตุของอาการไข้หวัดที่รุนแรงและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรค่อนข้างมาก ประมาณร้อยละ 2 ของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทั้งหมดในแต่ละปี แต่เนื่องจากปีนี้โรคระบบทางเดินหายใจจากเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ค่อนข้างเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่า แต่ข้อมูลทางระบาดวิทยาในช่วงก่อนการระบาดของ COVID-19 ก็มีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่รายงานไปแล้วมากกว่า 50,000ราย
อาการและอาการแสดง
มีไข้สูงแบบทันทีทันใด ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ไอ มีเสมหะ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูก อาจจะมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวร่วมด้วย
ระยะเวลาฟักตัว
1-3วัน
วิธีการติดต่อ
เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ติดต่อทางการหายใจ โดยจะได้รับเชื้อที่ออกมาปนเปื้อนอยู่ในอากาศเมื่อผู้ป่วยไอ จาม หรือพูด ในพื้นที่ที่มีคนอยู่รวมกันหนาแน่น เช่น โรงเรียน โรงงาน การแพร่เชื้อจะเกิดได้มาก นอกจากนี้การแพร่เชื้ออาจเกิดโดยการสัมผัสละอองน้ำมูก หรือน้ำลายของผู้ป่วย (droplet transmission) จากมือที่สัมผัสกับพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ แล้วใช้มือสัมผัสที่จมูก,ปาก และดวงตา อ่านเพิ่มเติม