ไทรอยด์ อ้วน-ผอม? ใครคิดว่าเป็นไทรอยด์เเล้วอ้วนต้องฟัง

เป็นชื่อของต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งมีรูปร่างคล้ายผีเสื้ออยู่ที่คอใต้ลูกกระเดือก มีน้ำหนักประมาณ 20 กรัม แม้เราจะส่องกระจกมอง หรือลองคลำดูก็ไม่เจอ เจ้าต่อมไร้ท่อนี้ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน ผลิตและหลั่ง ไทรอยด์ ฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือด จากนั้นส่งไปออกฤทธิ์ที่อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของต่อมใต้สมอง และต่อมไฮโปทาลามัส โดยร่างกายจะมีระบบควบคุมการทำงานของต่อมไทรอยด์อย่างดี เพื่อรักษาระดับไทรอยด์ ฮอร์โมนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดเวลา ควบคุมการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย ระดับอุณหภูมิของร่างกาย ระดับไขมันในเลือด อารมณ์และความรู้สึก รวมถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากกว่าครึ่งของผู้ป่วยทั้งหมด การเจ็บป่วยของโรคไทรอยด์ มีสาเหตุมาจากความผิดปกติ เช่น
ต่อม ไทรอยด์ โตแบบเป็นพิษ หรือทำงานมากเกินไป (Hyperthyroid) หรือไทรอยด์ชนิดผอม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท คือชนิดโตทั่วไป (Graves’disease) ไทรอยด์เป็นพิษชนิดก้อนตะปุ่มตะป่ำ (Toxic multinodular) และไทรอยด์เป็นพิษชนิดก้อนเดี่ยว (Toxic nodule)
ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไป (Hypothyroidism) หรือไทรอยด์ชนิดอ้วน เป็นภาวะที่ตรงข้ามกับต่อมไทรอยด์ทำงานมาก คือฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือดอยู่ในระดับน้อยเกินไป และทำให้เกิดอาการผิดปกติต่อร่างกาย
ไทรอยด์ชนิดอ้วนและผอม ต่างกันอย่างไร?
ไทรอยด์ชนิดอ้วน เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ จึงมีการเผาผลาญพลังงานน้อยกว่าปกติ และมีอาการต่างๆ อ่านเพิ่มเติม