“อัลตร้าซาวด์ระบบทางเดินปัสสาวะ” ตรวจก่อนบอกลา “มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ”

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เป็นอีกหนึ่งมะเร็งร้ายที่สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะแรกโดยการตรวจเบื้องต้น ซึ่งในรายที่พบได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ มักมาด้วยอาการปัสสาวะปนเลือด ปัสสาวะลำบาก กระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นต้น สาเหตุของ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เกิดจากการที่เซลล์เยื่อบุผนังด้านในของกระเพาะปัสสาวะแบ่งตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างผิดปกติจนกลายเป็นเนื้องอก และมะเร็งในที่สุด ซึ่งหากทำการรักษาล่าช้า เซลล์มะเร็งอาจลุกลามและแพร่กระจายลึกเข้าไปยังผนังกระเพาะปัสสาวะชั้นอื่น รวมถึงอวัยวะส่วนอื่นๆ ได้ด้วย เช่น ต่อมน้ำเหลือง กระดูก ปอด และตับ
ตรวจเบื้องต้นทำได้ด้วยอัลตร้าซาวด์ระบบทางเดินปัสสาวะ (KUB)
การตรวจอัลตร้าซาวด์ระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นการตรวจดูระบบปัสสาวะ ซึ่งประกอบด้วย ไต ท่อไต และกระเพาะปัสสาวะ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไตวาย สงสัยมีก้อนที่ไต สงสัยมีนิ่วที่ไต หรือทางเดินปัสสาวะ สงสัยมีการฉีกขาดเนื่องจากได้รับอุบัติเหตุ ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะลำบาก กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ซึ่งการตรวจต้องตรวจขณะที่ปวดปัสสาวะมากพอสมควร เพื่อจะได้เห็นกระเพาะปัสสาวะอย่างชัดเจน
ใครบ้างที่เข้ารับการตรวจ อัลตร้าซาวด์ระบบทางเดินปัสสาวะ(KUB)
• มีอาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นๆ หายๆ
• มีสีปัสาวะผิดปกติ เช่น ขุ่น มีตะก่อน เพื่อตรวจติดตามโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
• ปัสสาวะปนเลือด หรือเป็นสีเลือด อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งไตและท่อไต มะเร็งต่อมลูกหมาก
• อาการปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะไม่สุด เพื่อประเมินโรคต่อมลูกหมากโต หรือโรคทางกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
• ผู้ที่มีอาการปวดหลัง หรือ ปวดเอวเรื้อรัง เพื่อตรวจหาโรคนิ่วในไต โรคไตวายเรื้อรัง โรคซีสต์ถุงน้ำในไต โรคไตบวมน้ำ อ่านเพิ่มเติม