การวินิจฉัย Hypospadias

แพทย์ จะวินิจฉัย Hypospadias ด้วย การตรวจร่างกาย ของ ทารกเพศชาย ทันทีหลังคลอด ส่วนใหญ่จะสามารถสังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนจากรูเปิดท่อปัสสาวะเปิดต่ำกว่าปกติ ในกรณีที่สงสัยว่าทารกมีความผิดปกติ แพทย์จะต้องวินิจฉัยร่วมกับศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะเด็ก และหากทารกมีอวัยวะเพศภายนอกกำกวมร่วมด้วย แพทย์และศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะเด็กจำเป็นจะต้องทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่น ๆ เพื่อประเมินความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับทารก