ทำความรู้จัก “โรคอยากขโมย”

จากงานวิจัยระบุว่าโรค Kleptomania หรือ “โรคอยากขโมย” อยู่ใน กลุ่มความผิดปกติของการควบคุมตนเอง (Impulse Control disorder) ซึ่งผู้ป่วยไม่สามารถควบคุม หรือยับยั้งชั่งใจในความอยากของตนเองได้ จึงต้อง หยิบของ (ขโมย) รวมถึงพฤติกรรมการกิน การกัดเล็บ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ มีความสัมพันธ์กับกลุ่มเสพติดพฤติกรรม เช่น การเสพติด internet, การเสพติด shopping, ติดการพนัน และพฤติกรรมเรื่องอื่นๆ เป็นต้น
ใครเสี่ยงโรคนี้ >> บุคคลที่มีความความเครียด หรือความกดดันในตนเอง
จากการศึกษาพบว่า
ผู้ป่วยโรค Kleptomania กว่า 75% เป็นเพศหญิง และมีลักษณะคล้ายๆ โรคซึมเศร้า และอาจมีโรคซึมเศร้าร่วม อ่านเพิ่มเติม