ผู้ที่ไม่ควรใช้ยาคุมรักษาสิว

ผู้ที่อยู่ในภาวะต่อไปนี้ ไม่ควรรับประทานยาคุมเพื่อ รักษาสิว

  • ยังไม่ถึงวัยเจริญพันธ์ุ หรือยังไม่มีประจำเดือน
  • ต้องการตั้งครรภ์ กำลังตั้งครรภ์ หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร
  • เป็นผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป
  • อ้วนมากหรือขยับร่างกายลำบาก
  • มีปัญหาการแข็งตัวของหลอดเลือดผิดปกติ
  • มีประวัติภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ขาหรือปอด
  • มีประวัติป่วยเป็นโรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูง
  • มีประวัติป่วยเป็นโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม
  • เป็นผู้ป่วยไมเกรน โรคเบาหวาน โรคตับ ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด หรือโรคหัวใจ