ศัลยกรรม ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

ให้บริการ ศัลยกรรม แก้ไขโครงหน้า ด้วยเทคนิค Facial Bone Contouring Surgery และ Cosmetic Surgery โดยทีมแพทย์ ทันตแทย์เฉพาะทาง และทีมสหสาขาวิชา
ให้บริการศัลยกรรมโครงหน้า ด้วยเทคนิคที่ทันสมัย Digital 4D – Facial Identity Designing
ให้การรักษาการตัดกราม สไลด์ปลายคาง ทุบโหนกแก้ม เลื่อนขากรรไกร เสริมหน้าผาก เสริมคาง
3D Model (Rapid Phototype) จำลองรูปโครงหน้าคนไข้ วางแผนการผ่าตัดร่วมกับคนไข้ สามารถสร้างกระดูกเทียมเฉพาะตัวให้กับคนไข้ แตกต่างจากกระดูกเทียมหรือซิลิโคนสำเร็จรูปเหมือนทั่วไป
การผ่าตัดโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรมในช่องปาก และกระดูกหน้า พร้อมทีมวิสัญญีแพทย์คอยดูแลความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการผ่าตัด อ่านเพิ่มเติม