5 ความเข้าใจผิด ๆ ที่เกี่ยวกับโรคต้อหิน

5 ความเข้าใจผิด ๆ ที่เกี่ยวกับ โรคต้อหิน

1…ต้อหิน คือมีหินในลูกตา โรคต้อหิน เกิดจากความเสื่อมของขั้วประสาทตา ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะความดันลูกตาสูง กดทำลายเซลล์ในขั้วประสาทตาลงเรื่อยๆ จากไม่มีอาการในระยะแรก จนลานสายตาแคบลงและบอดในที่สุด ทั้งนี้ ตาจะมีอาการแข็งเหมือนกับหิน จากความดันภายในลูกตาที่สูงขึ้น ทางการแพทย์จึงเรียกว่า “ต้อหิน” นั่นเอง

2…ต้อหิน ต้องมีอาการปวดตาโรคต้อหินส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการอะไรเลย จนกระทั่งขั้วประสาทตาถูกทำลายไปมาก จึงเริ่มมีอาการตามัวลง ยกเว้นภาวะต้อหินมุมปิดเฉียบพลัน ที่มีอาการตาแดง ปวดตามาก ตามัวลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องรีบพบแพทย์

3…การนวดตารักษาต้อหินได้การนวดตาไม่ใช่การรักษามาตราฐานเป็นที่ยอมรับ นอกจากไม่ทำให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังก่อให้เกิดโทษ การนวดตาสามารถทำให้ต้อหินแย่ลง และยังไปกระตุ้นทำให้ตาบอดได้ ในผู้ป่วยต้อหินระยะสุดท้าย อ่านเพิ่มเติม