Angioedema สาเหตุของอาการปากบวมที่พบได้บ่อย

อาการปากบวม

Angioedema (แองจีโออีดีมา) คือ การบวมใต้ชั้นผิวหนัง ที่พบได้หลายส่วน โดยเฉพาะรอบดวงตา มือ เท้า ลิ้น และริมฝีปาก อาการปากบวมจากโรคภูมิแพ้ ก็จัดว่าเป็นการบวมชั้นใต้ผิวหนังชนิดหนึ่ง ซึ่ง Angioedema สามารถแบ่งออกได้อีกหลายชนิด เช่น การบวมชั้นใต้ผิวหนังที่ไม่ได้มีสาเหตุจากอาการแพ้ การบวมใต้ชั้นผิวหนังที่ไม่ทราบสาเหตุ และการบวมใต้ชั้นผิวหนังที่เกิดจากกรรมพันธุ์

อาการปากบวมจาก Angioedema มักไม่ทำให้เกิดอาการคันบริเวณริมฝีปากหรือรอบ ๆ อาจทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดตรงจุดที่บวม ร่วมกับอาการกดเจ็บ (Tenderness) หรือแสบร้อน ส่วนใหญ่อาการอาจดีขึ้นภายใน 24–48 ชั่วโมง