Archives

เมื่อหลอดเลือดหัวใจตีบตันเพราะคราบหินปูน…อาจเสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลัน

จากสถิติในปี 2558 พบว่าโรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย รองมาจาก มะเร็ง [...]

Read more

หัวใจวาย หัวใจล้มเหลวอันตราย อายุน้อยก็เสี่ยงได้!

“หัวใจวาย หัวใจล้มเหลว” คือ หนึ่งในภาวะของโรคหัวใจที่อันตรายจนถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้ แต่โดยทั่วไปเรามักจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว [...]

Read more

หัวใจ “ผิดปกติ” หรือไม่ รู้ได้ด้วยวิธีเหล่านี้!

“หัวใจ” ถือเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของร่างกายคนเรา ที่แม้จะมีเพียงแค่หนึ่งเดียว และมีขนาดประมาณกำปั้นของเจ้าของเท่านั้น [...]

Read more

แผล ร้อนใน กับ 15 วิธีลัดช่วยให้หายเป็นแผลเร็วๆ

 

แผล ร้อนใน ที่ทำให้แสบทุกครั้งที่รับประทานอาหาร หรือแม้กระทั่งอยู่เฉยๆ ก็รู้สึกทรมาน เป็นแผลที่หลายคนน่าจะเคยเป็นกันมาบ้าง [...]

Read more

รายการ ตรวจสุขภาพของเรา

รายการ ดังต่อไปนี้เป็นรายการที่มีในแพคเกจตรวจสุขภาพของเรา รายละเอียดเหล่านี้จัดทำเพื่อช่วยสร้างความเข้าใน

Read more

โรคมือเท้าปาก เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส พบได้บ่อยในทารกและเด็กเล็ก ทำให้มีอาการไข้ เป็นแผลในปาก

อาการเริ่มต้นของโรคมือเท้าปากจะคล้ายไข้หวัด คือ มีตุ่มใส หรือแผลร้อนในเกิดขึ้นหลาย แผลในปาก และมีอาการเจ็บ มีผื่นแดงหรือตุ่มใส [...]

Read more