วิเคราะห์ตลาด (Market Analysis) หนึ่งในขั้นตอนที่ธุรกิจขาดไม่ได้

Market Analysis

“การวิเคราะห์ตลาด / Market Analysis เป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจมีข้อมูลที่จำเป็นและใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรอบคอบ”
คุณรู้หรือไม่! เบื้องหลังความสำเร็จส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่ในตลาด มีเรื่องของการวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis) เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญอย่างคู่แข่งและลูกค้า นั่นจึงทำให้การวิเคราะห์ตลาดเป็นขั้นตอนแรกและขั้นตอนที่สำคัญในการพัฒนาแผนการตลาดใหม่

การวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis) เป็นการรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะปล่อยออกสู่ตลาดสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หรือไม่ นอกจากนี้การวิเคราะห์ตลาดที่ดีจะช่วยให้เรามีข้อมูลเชิงลึก สำหรับดูความเคลื่อนไหว หรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ, คู่แข่ง, แนวโน้มของตลาดอย่างต่อเนื่อง, ประชากรและพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้า ดังนั้นการวิเคราะห์ตลาดจึงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจมีข้อมูลที่จำเป็นและสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้

3 ข้อที่การวิเคราะห์ตลาดสามารถช่วยธุรกิจเติบโตได้

– ช่วยธุรกิจทำความเข้าใจกับลูกค้า

การวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis) นอกจากจะเป็นกระบวนการที่ช่วยธุรกิจตรวจสอบขนาดของตลาดแล้ว ยังช่วยในการรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตำแหน่ง อายุ รายได้ และเพศ ซึ่งสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการสร้างแคมเปญการตลาดที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้

– วิเคราะห์คู่แข่ง

การวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis) เป็นอาวุธสำคัญในการประเมินคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งเก่าหรือคู่แข่งใหม่ก็ตาม นอกจากนี้ยังช่วยวัดปฏิกิริยาของคู่แข่ง เมื่อเราปล่อยผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ เพราะกลยุทธ์ จุดอ่อน และจุดแข็งของคู่แข่งเป็นหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดต่อธุรกิจของเรา

– ทดสอบก่อนทำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เมื่อผลิตภัณฑ์และบริการเตรียมปล่อยสู่ตลาด ธุรกิจควรทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการก่อนเปิดตัว ส่วนการวิเคราะห์ตลาดจะช่วยให้วางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม

รับปรึกษาการตลาด