Introvert ทำความรู้จักกับบุคลิกภาพแบบเก็บตัว

Introvert คือ บุคลิกแบบเก็บตัว คนที่มีบุคลิกเช่นนี้มักจมอยู่กับความคิดและความรู้สึกของตัวเอง รวมถึงรู้สึกสบายใจเมื่อได้อยู่ตามลำพัง หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่โน้มน้าวให้เป็น Extrovert หรือบุคลิกที่ชอบพบปะผู้คน กล้าแสดงออก และเป็นผู้นำ อาจทำให้คนแบบ Introvert รู้สึกเครียดจนส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ

อย่างไรก็ตาม บุคลิกภาพแบบ Introvert นั้นเป็นเพียงลักษณะเฉพาะรูปแบบหนึ่งและไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด คนกลุ่มนี้จึงสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เช่นเดียวกับผู้ที่มีบุคลิกภาพอื่น ๆ ที่แตกต่างออกไป

ชาว Introvert เป็นอย่างไร ?

หลายคนอาจเข้าใจว่าผู้ที่มีบุคลิกภาพเช่นนี้ต้องต่อต้านสังคมและเย็นชา แต่แท้จริงแล้ว คนเหล่านี้อาจเป็นผู้ที่มีความอบอุ่นและใส่ใจคนรอบข้างได้เช่นกัน จึงไม่สามารถนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้ตัดสินคนที่มีบุคลิก Introvert ได้

บุคลิกแบบเก็บตัว (Introvert)

ทั้งนี้ ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ Introvert มักมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • ใช้ความคิดได้ดีเมื่ออยู่ลำพัง แสดงทักษะการแก้ปัญหาหรือความคิดสร้างสรรค์ได้ดีที่สุดเมื่ออยู่ตามลำพัง จึงอาจไม่ชอบการประชุมหรือการสนทนาแบบกลุ่ม
 • ชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเอง เมื่อมีเวลาว่าง มักพักผ่อนด้วยการทำกิจกรรมที่ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเอง เช่น อ่านหนังสือ ฟังเพลง หรือเล่นเกมส์ เป็นต้น แต่บางครั้งก็อาจต้องการสังสรรค์กับคนรอบข้างด้วยเช่นกัน
 • ไม่ชอบแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะท่ามกลางคนกลุ่มใหญ่ เพราะไม่ต้องการให้ตัวเองเป็นจุดสนใจ จึงอาจทำให้ผู้ที่มีบุคลิกแบบ Introvert ถูกขอให้แสดงความคิดเห็นบ่อย ๆ
 • มักหลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น โดยมักหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเดินทางหรือสถานการณ์ที่ต้องพบปะคนมากมาย เช่น ขึ้นรถไฟฟ้า รอรถเมล์ หรือเดินผ่านย่านที่มีคนพลุกพล่าน เป็นต้น
 • หลีกเลี่ยงการพูดคุยกับผู้ที่กำลังหงุดหงิด มีงานวิจัยที่ทดสอบการตอบสนองต่อการกลอกตาของผู้ที่มีบุคลิกแบบ Introvert และ Extrovert โดยให้บุคคลทั้ง 2 กลุ่มจ้องมองภาพใบหน้าที่เคลื่อนไหวตาไปมาในจอคอมพิวเตอร์ พบว่าผู้ที่มีบุคลิกแบบ Introvert จะหลบสายตาของภาพใบหน้าที่แสดงอาการไม่พึงพอใจ ซึ่งต่างจากผู้ที่มีบุคลิกแบบ Extrovert ที่กลอกตาตามเป็นปกติ เนื่องจากผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ Introvert จะอ่อนไหวต่อความรู้สึกเชิงลบ และมักคิดว่าที่ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกโกรธเป็นเพราะตัวเองทำให้พวกเขาไม่พอใจ
 • ไม่ค่อยเริ่มต้นสื่อสารกับผู้อื่นก่อน ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ สังคมออนไลน์ หรืออีเมล จึงไม่เหมาะกับงานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับคนจำนวนมาก หากจำเป็นต้องเริ่มสื่อสารกับผู้อื่นก่อน ก็มักจะติดต่อกันผ่านสังคมออนไลน์มากกว่าการโทรศัพท์ไปหาโดยตรง
 • ไม่ชอบเปิดการสนทนากับคนที่ไม่สนิท โดยเฉพาะกับคนแปลกหน้า และหากมีเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจจะไม่ยอมเปิดเผยให้ผู้อื่นรับรู้ ยกเว้นกับคนที่ตัวเองรู้สึกสนิทและไว้ใจจริง ๆ

บุคลิกภาพแบบ Introvert ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่ ?

ผู้ที่มีบุคลิกแบบ Introvert บางรายอาจมีปัญหาการเข้าสังคมและการรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบตัว อีกทั้งการอยู่ท่ามกลางคนกลุ่มใหญ่หรือการพบปะกับคนจำนวนมากก็อาจทำให้รู้สึกวิตกกังวลและเครียดจนส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ ดังนี้

 • เสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า หากผู้ที่มีบุคลิกแบบ Introvert ไม่เข้าใจในบุคลิกภาพของตัวเอง นำตัวเองไปเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น หรือกดดันตัวเองเพื่อทำตามมาตรฐานที่สังคมอยากให้เป็น ก็อาจทำให้มีแนวโน้มเกิดความเครียด ความวิตกกังวล และเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าตามมาได้ นอกจากนั้น บุคลิกที่ชอบเก็บตัวและไม่ออกไปเจอสังคมใหม่ ๆ อาจส่งผลให้มีความสุขได้ไม่บ่อยเท่า Extrovert โดยมีงานวิจัยอ้างว่า ผู้ที่มีบุคลิกแบบ Extrovert มักรู้สึกมีความสุขมากกว่า จึงอาจมีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้าน้อยกว่าผู้ที่มีบุคลิกแบบ Introvert
 • ระบบภูมิคุ้มกันมีประสิทธิภาพต่ำกว่าผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ Extrovert มีงานวิจัยที่กล่าวว่าร่างกายของผู้ที่มีบุคลิกแบบ Extrovert อาจมียีนส์ที่ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อเชื้อโรคได้ดีกว่า อีกทั้งลักษณะนิสัยและวิถีชีวิตของคนกลุ่มนี้อาจทำให้อาจต้องพบปะกับผู้คนหลากหลาย ได้ไปสถานที่ต่าง ๆ มากมาย จึงอาจได้รับเชื้อโรคและมีภูมิต้านทานเชื้อโดยไม่รู้ตัว อย่างไรก็ตาม บุคลิกภาพของคนก็ยังส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันได้น้อยมาก

ข้อดีของการมีบุคลิกภาพแบบ Introvert

Introvert นั้นเป็นเพียงบุคลิกเฉพาะรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ความผิดปกติ และเมื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างบุคลิกแบบ Introvert และ Extrovert ซึ่งเป็นบุคลิกขั้วตรงข้าม พบว่าบุคลิกภาพแบบ Introvert ก็มีข้อได้เปรียบหลายประการ เช่น

 • Introvert เสี่ยงต่อผลกระทบจากการอดนอนน้อยกว่า โดยคาดว่าอาจเกิดจากสมองของผู้ที่มีบุคลิกแบบ Extrovert มักถูกกระตุ้นให้ตื่นตัวจากการปฏิสัมพันธ์ทางสัมคม จนทำให้สมองส่วนที่ควบคุมการตื่นตัวอาจอ่อนล้าและมีประสิทธิภาพในการทำงานน้อยกว่า จึงต้องการชั่วโมงการนอนมากกว่าผู้ที่มีบุคลิกแบบ Introvert
 • Introvert เสี่ยงต่อพฤติกรรมอันตรายน้อยกว่า เพราะมักชอบอยู่ในกรอบและไม่ค่อยลองทำอะไรใหม่ ๆ จึงอาจไม่นิยมกิจกรรมอันตราย เช่น กิจกรรมโลดโผน หรือการเล่นพนัน เป็นต้น
 • Introvert เสี่ยงต่อโรคกลัวการตกกระแสน้อยกว่า เพราะมักไม่กังวลเรื่องการรักษาภาพลักษณ์หรือการสร้างความกลมกลืนกับคนรอบข้าง

เคล็ดลับความสุขแบบ Introvert

แรงกดดันทางสัมคมอาจทำให้ผู้ที่มีบุคลิกลักษณะนี้รู้สึกเครียดหรือแปลกแยก จนอาจบั่นทอนคุณภาพชีวิตที่ดี ทว่าผู้ที่มีบุคลิกแบบ Introvert สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

 • เริ่มเปิดการสนทนากับผู้อื่นก่อน โดยเน้นการพูดคุยกับคนกลุ่มเล็ก ๆ
 • ใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องกังวลว่าพฤติกรรมเช่นนี้เป็นเรื่องแปลก
 • นำเสนอข้อดีหรือจุดแข็งของตัวเองผ่านงานเขียนต่าง ๆ เช่น สื่อบนสังคมออนไลน์ เป็นต้น เพื่อช่วยเพิ่มการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
 • เป็นที่ปรึกษาของผู้อื่น คอยถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญของตัวเองผ่านการเขียนหรือการพูด เพื่อให้ผู้อื่นนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
 • ลองเป็นคนกลางคอยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนรอบข้าง เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองโดยไม่จำเป็นต้องเป็นจุดสนใจ

คนที่มีบุคลิกแบบเก็บตัว หรือ (Introvert) คือคนที่มักถูกมองว่าเป็นคนที่เงียบ เก็บตัว และชอบใช้ความคิดอยู่กับตัวเอง พวกเขาจะไม่มองหาความสนใจจากสังคมหรือเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เพราะกิจกรรมเหล่านั้นทำให้เหล่า (Introvert) รู้สึกเหนื่อยและเสียพลังงาน

ผู้ที่มีบุคลิกแบบ (Introvert) นั้นตรงข้ามกับผู้ที่มีบุคลิกแบบ (Extrovert) เหล่า (Extrovert) นั้นเป็นกลุ่มคนที่ชอบสังสรรค์ พวกเขามองหาปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างและการสนทนาต่าง ๆ เสมอ พวกเขาจะไม่พลาดการรวมตัวเป็นกลุ่ม และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายได้ดี

นักจิตวิทยาชื่อว่า คาร์ล จัง ได้อธิบายบุคลิกทั้งสองแบบนี้ไว้ในปี ค.ศ. 1920 เขาเขียนไว้ว่า บุคลิกแบบ (Introvert) และ (Extrovert) นั้นสามารถจำแนกได้จากวิธีที่พวกเขาชาร์จพลังงานของตัวเอง คำจำกัดความที่เขาให้ไว้กับเหล่า (Introvert) คือ พวกเขาชอบอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการกระตุ้นน้อยที่สุด และต้องการเวลาอยู่กับตัวเองเพื่อชาร์จพลัง ส่วน (Extrovert) นั้นชาร์จพลังได้โดยการอยู่กับผู้อื่น

อย่างไรก็ตาม บุคลิกภาพทั้งสองนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่บ่งบอกถึงตัวตนทั้งหมดของคนแต่ละแบบ ผู้ที่มีบุคลิกแบบ (Introvert) สามารถมีความเป็น (Extrovert) ได้ เช่น พวกเขาอาจจะขึ้นไปพูดบนเวทีหรือไปร่วมงานเลี้ยงต่าง ๆ ส่วนผู้ที่มีบุคลิกแบบ (Extrovert) อาจชอบที่จะมีเวลาอยู่คนเดียวเมื่อต้องการที่จะโฟกัสกับอะไรบางอย่างอย่างจริงจัง

บุคลิกของ (Introvert)

เหล่านี้คือบุคลิกทั่วไปของผู้ที่มีความเป็น (Introvert) : 

คุณชอบที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเอง 

การได้อยู่บ้านคนเดียวนั้นเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับ Introvert ระยะเวลาที่ได้อยู่คนเดียวนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับความสุขและสุขภาพของ Introvert การที่ได้ใช้เวลาพักหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ คนเดียวนั้นเป็นสิ่งที่ผ่อนคลายมาก พวกเขาจะสนุกไปกับการ อ่านหนังสือ ทำสวน แกะสลัก เขียน เล่นเกมส์ ดูหนัง หรือ การทำกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องทำคนเดียว

การมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้คนทำให้คุณสูญเสียพลัง 

ในขณะที่เหล่า Extrovert นั้นไม่พลาดที่จะออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนในคืนวันศุกร์ เหล่า Introvert รู้ว่าพวกเขาได้ถึงขีดจำกัดแล้วและต้องการที่จะชาร์จพลัง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่สนุกกับปาร์ตี้ต่าง ๆ พวกเขาสามารถสนุกไปกับมันได้เช่นเดียวกับ Extrovert แต่เมื่อทุกอย่างจบลง พวกเขาจะต้องหลบไปชาร์จพลังและรีเซ็ตตัวเอง

คุณชอบที่จะทำงานคนเดียว 

หากการทำโปรเจคเป็นกลุ่มนั้นทำให้คุณรู้สึกว่ามันหนักเกินไปหรือทำให้ไม่อยากทำ คุณอาจจะเป็นผู้ที่มีบุคลิกแบบ Introvert ซึ่งจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อทำงานคนเดียว การทำงานคนเดียวทำให้คุณสามารถทำงานอย่างโฟกัสได้สูงและได้งานที่มีประสิทธิภาพมากออกมา แต่ไม่ได้หมายความว่า เหล่า Introvert นั้นไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี พวกเขาแค่จำเป็นที่จะโฟกัสกับงานที่ทำอยู่มากกว่าที่จะหาหนทางที่จะจัดการกับกลุ่มคนที่ทำงานด้วย