กายภาพบำบัดในผู้ที่บาดเจ็บจากการออกกำลังกาย Fix and Fit

กายภาพบำบัด ในผู้ที่บาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
Fix and Fit ตอนที่ 1 ซ่อมและฟื้นฟู เพื่อกลับมาสตรองใหม่
แม้วิทยาการทางการแพทย์จะก้าวหน้าขึ้น แต่โรคภัยไข้เจ็บก็พัฒนาความรุนแรง และมีโรคใหม่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่เราได้ตระหนักกันอยู่เสมอ คือการทำร่างกายให้พร้อมและแข็งแรง และนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากมายอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเรื่อง การใส่ใจอาหารที่มีประโยชน์ อารมณ์ที่ส่งผลต่อระบบการทำงานและความเสื่อมถอยของร่างกาย อากาศที่บริสุทธิ์ สุขภาพอนามัย และสิ่งสำคัญ..คือการออกกำลังกาย
ผู้คนหันมาออกกำลังกายมากขึ้นแค่ไหน สังเกตได้จากบทความวิเคราะห์ธุรกิจกีฬา เดือนกันยายน 2561 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า “ตลาดในประเทศขยายตัวจากมูลค่าการนำเข้าเครื่องกีฬาและรองเท้ากีฬามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2561โดยมูลค่าการนำเข้าเติบโตสูงถึง 18.40% และ39.28% ตามลำดับ สะท้อนให้เห็นเทรนด์ตลาดคนรักสุขภาพ” นั่นทำให้เราเห็นถึงปริมาณนักกีฬาหน้าใหม่อย่างต่อเนื่อง และแน่นอนว่าร่างกายที่ได้รับการออกกำลังกายสม่ำเสมอก่อนจะปรับสภาพไปสู่ความแข็งแรง.. ย่อมมีการบาดเจ็บ..ดังนักรบย่อมมีบาดแผล

ทำไมเราถึงบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ?
การบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย มักจะพบหลังจากร่างกายได้ทำกิจกรรมที่หนักขึ้น ใช้กล้ามเนื้อในแบบที่ไม่เคยใช้มาก่อน อาจจะหนักขึ้น นานขึ้น หรือขาดการเตรียมพร้อมที่ดี เช่น ในวันที่วิ่งเร็วหรือนานกว่าปกติ ในคนที่ไม่เคยเล่นกีฬาชนิดนั้นและเริ่มต้นหัดเล่น การฝึกซ้อมแบบก้าวกระโดด การลงแข่งแบบไม่ซ้อม เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม