หัวใจสูงวัยสตรองได้แค่ ดูแล ทำยังไงให้ต่ออายุอยู่ได้นานๆ

เมื่ออายุเพิ่มขึ้นความเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ ย่อมเกิดขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะหัวใจที่นอกจากความเสื่อมตามวัย พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ขาดการ ดูแล เอาใจใส่ และการมีโรคประจำตัวอย่างเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อ้วน ติดบุหรี่ เป็นต้น ล้วนมีส่วนสำคัญในการเกิดโรคหัวใจตามมา ซึ่งผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ขึ้นไปควรใส่ใจ ดูแล ตนเอง อย่ามัวแต่ห่วงงานจนลืมไปว่าหัวใจมีเพียงแค่ดวงเดียว เพราะโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในผู้สูงวัย

ปัจจัยเสี่ยงหัวใจวาย
ไขมันสูง
สูบบุหรี่
เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
อ้วนลงพุง
เครียด ซึมเศร้า
พันธุกรรม

อาการเตือนโรคหัวใจผู้สูงวัย
เหนื่อยง่าย
แน่นหน้าอก
ใจสั่น
หน้ามืด
เป็นลม
อาการที่อาจพบในผู้สูงวัยได้แบบไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งเกิดจากโรคหัวใจ เช่น อ่อนเพลีย เวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร เป็นต้น

ตรวจเช็กความเสื่อมหัวใจ
การตรวจเช็กสุขภาพหัวใจมีความสำคัญ เพราะช่วยให้รู้เท่าทันและป้องกันโรคหัวใจได้อย่างทันท่วงที โดยควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางหัวใจก่อนเข้ารับการตรวจ ได้แก่
1) การตรวจหาปริมาณแคลเซียมและคราบไขมันที่จับอยู่ที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery) โดยใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงด้วยเทคนิค
Coronary Calcium Scoring วิธีนี้สามารถคำนวณปริมาณแคลเซียมที่เกาะตรงผนังหลอดเลือดหัวใจได้ โดยไม่ต้องฉีดสารทึบรังสีเข้าทางหลอดเลือดดำ ถ้าพบว่ามีแคลเซียมสะสมอยู่มาก ผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงที่หลอดเลือดหัวใจตีบตันสูงและมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจสูง
CTA for Coronary Artery ตรวจหลอดเลือดหัวใจที่ต้องฉีดสารทึบรังสี ทำให้เห็นร่องรอยการตีบแคบของหลอดเลือดหัวใจทั้งหมดสามเส้นในครั้งเดียว การฉีดสารทึบรังสีทำให้เห็นคราบไขมัน (Atherosclerotic Plaque) ที่เกาะอยู่ใต้ชั้นผนังหลอดเลือดได้ การตรวจพบการตีบตันตั้งแต่เนิ่น ๆ ส่งผลทำให้การป้องกันได้ผลดีในระยะยาว อ่านเพิ่มเติม