การตรวจด้วยกล้องขนาดเล็ก

การตรวจด้วยกล้องขนาดเล็ก จะทำให้สามารถให้การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยปราศจากความเจ็บปวดใด ๆ

  • อาการเจ็บคอเรื้อรัง กลืนลำบาก ก้อนในช่องปาก ลำคอ หากเป็นนานกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป อาจไม่ใช่การติดเชื้อธรรมดา แต่อาจเป็นอาการระยะแรกของเนื้องอก เนื้อร้าย การตรวจโดยละเอียด รวมทั้งการตรวจพิเศษต่าง ๆ เช่น การส่องกล้อง การเอกซเรย์พิเศษ จะสามารถบอกพยาธิสภาพตั้งแต่ระยะเริ่มต้นได้
  • เสียงแหบ มีสาเหตุมาจากการที่สายเสียงซึ่งอยู่ในกล่องเสียง ปิดเข้าหากันไม่สนิท ซึ่งอาจเกิดจากกล่องเสียงอักเสบ เนื้องอกบริเวณสายเสียง การตรวจด้วยกล้องขนาดเล็กเพื่อส่องตรวจบริเวณสายเสียง สามารถบอกพยาธิสภาพได้อย่างถูกต้องและปราศจากความเจ็บปวดใด ๆ ดังนั้นหากมีอาการเสียงแหบนานเกินกว่า 2 สัปดาห์ ควรรีบมาพบแพทย์
  • เสมหะปนเลือด อาจเกิดมาจากการอักเสบ หรือจากเนื้องอก เนื้อร้ายภายในช่องจมูก หลังโพรงจมูก ลำคอ กล่องเสียง รวมทั้งหลอดอาหารส่วนต้น หากมีเสมหะปนเลือดต่อเนื่องกันหลายวัน หรือมีเสมหะปนเลือดบ่อย ๆ โดยไม่มีสาเหตุแน่ชัด ควรรีบปรึกษาแพทย์โดยเร็ว

ufabet