ขั้นตอนการตรวจเอ็มอาร์ไอ

การตรวจเอ็มอาร์ไอ เมื่อเริ่มการตรวจผู้ป่วยต้องนอนอยู่บนเตียงที่เลื่อนได้ จะมีการรัดหรือหนุนบางส่วนเพื่อให้ได้ท่าที่ถูกต้องและสบายที่สุด และจะมีอุปกรณ์รับส่งสัญญาณวางอยู่รอบๆ บริเวณที่จะตรวจ หลังจากนั้นเตียงจะเลื่อนเข้าไปอยู่ในเครื่องเอ็มอาร์ไอ ผู้ป่วยจะอยู่ในเครื่องเพียงลําพัง เว้นแต่จะขอให้ญาติอยู่ในห้องด้วย เมื่อเริ่มการตรวจผู้ป่วยจะรู้ สึกอุ่นขึ้นแต่ถ้ารู้สึกร้อนมาก โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ทําการตรวจ สิ่งสําคัญคือ ผู้ป่วยต้องอยู่นิ่งๆ ในขณะที่เครื่องเริ่มทํางาน ซึ่งจะมีเสียงดังคล้ายๆ เสียง เคาะหรือกระแทกนานประมาณ 2-5 นาที/ชุด ผู้ป่วยอาจขยับบางส่วนของร่างกายได้ในระหว่างชุดของการตรวจนี้ ทั้งนี้ในบางการตรวจผู้ป่วยอาจต้องกลั้นหายใจร่วมด้วย

ในระหว่างการตรวจเจ้าหน้าที่เอ็มอาร์ไอสามารถติดต่อกับผู้ป่วยได้ รวมทั้งสังเกตอาการผู้ป่วยได้ตลอดเวลา เมื่อมีปัญหาหรือรู้สึกไม่สบายผู้ป่วยสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ ผู้ป่วยจะต้องใส่ earplugs หรือ earphone เพื่อช่วยลดเสียงดังจากเครื่องเอ็มอาร์ไอก่อนเริ่มการตรวจ

ในกรณีที่ต้องฉีดยา(สี) ร่วมกับการตรวจ พยาบาลจะสอดท่อเล็กๆ เข้าทางเส้นเลือดดําก่อนเข้าห้องตรวจและฉีดยา(สี) หลังจากตรวจไปแล้วประมาณ 30-45 นาที ที่สําคัญคือ ต้องไม่ขยับตัวหรือศีรษะในระหว่างการฉีดยา

If you looking OPPORTUNITY for money you must go to website at ufa