เมื่อความวิตกกังวลเริ่มมีผลกระทบต่อชีวิต

ความวิตกกังวล ทั่วไปอาจกลายเป็นปัญหาทาง สุขภาพจิต ได้เมื่อความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นเป็นเวลานานกว่า 6 เดือน โดยไม่รู้สึกดีขึ้นหรือรู้สึกแย่ลงเรื่อย ๆ จนไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างมีความสุข จะถือว่ามีอาการของภาวะวิตกกังวลทั่วไป (Generalized Anxiety Disorder หรือ GAD)

เครียด วิตกกังวล

ภาวะวิตกกังวลทั่วไป เป็นภาวะความผิดปกติทางจิตใจที่ผู้ป่วยมีความรู้สึกเครียดหรือกังวลมากผิดปกติเป็นระยะเวลานาน โดยอาจเกิดจากการเผชิญกับเหตุการณ์กดดันหรือตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง เช่น ปัญหาครอบครัวหรือปัญหาเรื่องเงิน และอาจพบได้ในผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัวมีประวัติของโรคนี้มาก่อน ซึ่งแต่ละคนอาจมีอาการแตกต่างกันไป เช่น มีความกังวลหรือไม่สบายใจ บางครั้งอาจไม่สามารถระบุสาเหตุของความกังวลได้ รู้สึกหงุดหงิดไม่มีสมาธิ นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย และหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ

การดูแลและจัดการกับความวิตกกังวลด้วยตนเอง อาจช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและลดความเครียดในเรื่องที่ไม่สบายใจได้ อย่างไรก็ตาม หากมีสัญญาณหรืออาการที่เข้าข่ายว่าเป็นโรควิตกกังวลทั่วไป การดูแลตนเองอาจไม่เพียงพอสำหรับการรักษา จึงควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุและรับการรักษาด้วยวิธีที่เหมาะสม อย่างการใช้ยาหรือการบำบัดด้วยการปรับความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy) จะช่วยลดความรุนแรงของโรควิตกกังวลและช่วยป้องกันการเกิดอาการซ้ำอีกในภายหลัง