ตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด Benign Paroxysmal Positional Vertigo: BPPV

เป็นโรค ตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด ที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุนเป็น ๆ หาย ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของตะกอนหินปูนในหูชั้นใน โดยปกติแล้วภายในหูชั้นในของเราจะมีอวัยวะที่ควบคุมการทรงตัวได้แก่ Utricle, Saccule และ Semicircular canal ซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับก้นหอย ในส่วน Utricle จะมีตะกอนหินปูน (Otoconia) ที่เคลื่อนไปมาโดยไม่หลุด มีหน้าที่รับรู้การเคลื่อนที่ของศีรษะ แต่หากเกิดการสั่นสะเทือนที่ทำให้ตะกอนหินปูนดังกล่าวเกิดหลุดออก แล้วไปเคลื่อนที่ไปอยู่ในส่วน Semicircular canal จะส่งสัญญาณไปยังระบบประสาทส่วนกลาง และกระตุ้นให้เกิดอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุนขึ้นมาได้

อุบัติการณ์
อายุ 30-70 ปี มักพบในคนสูงอายุ > 60 ปี
เพศหญิง:เพศชาย 1.5-2:1
มักเกิดในหูข้างใดข้างหนึ่ง พบในหูสองข้างได้ร้อยละ 15

สาเหตุ
ความเสื่อมตามวัย
อุบัติเหตุ โดยเฉพาะการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุบริเวณศีรษะ
โรคของหูชั้นใน
การผ่าตัดหูชั้นกลางหรือหูชั้นใน
การติดเชื้อ
หลังผ่าตัดใหญ่ที่ต้องนอนนาน ๆ
การเคลื่อนไหวศีรษะซ้ำ ๆ เช่น ทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ ต้องก้ม ๆ เงย ๆ หรือทำความสะอาดที่ต้องก้ม ๆ เงย ๆ บ่อย
ไม่ทราบสาเหตุ

อาการ

เวียนศีรษะบ้านหมุน โคลงเคลง เสียการทรงตัวเมื่อมีการเคลื่อนไหวของศีรษะอย่างรวดเร็ว
คลื่นไส้ อาเจียน
อาการมักเป็นวินาทีหรือนาที
ไม่มีภาวะหูอื้อหรือเสียงดังในหู
สามารถกลับเป็นซ้ำได้อีกในเวลาเป็นเดือนหรือเป็นปี อ่านเพิ่มเติม