ปวดคอ ปวดหลัง

Tag

รักษาแบบ Pain Intervention

Pain intervention คือ หัตถการทางการแพทย์ที่ฉีดยาชาไปยังเส้นประสาท ข้อต่อกระดูกสันหลัง หรือกล้ามเนื้อ [...]

Read more