สารที่ทำให้เกิดอาการผื่นแพ้สัมผัสมีหลายชนิด เช่น

  • สารทำ ความสะอาด ผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ เช่น สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม แชมพู
  • โลหะผสม เช่น นิกเกิล กระดุมโลหะ สร้อยข้อมือ สายนาฬิกา เครื่องประดับ
  • เครื่องสำอาง เช่น น้ำหอม ยาย้อมผม ยาทาเล็บ
  • แพ้ยาทาบางชนิด เช่น นีโอมัยซิน
  • สาเหตุอื่น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์จากยาง ถุงมือยาง พลาสเตอร์ยา กาว ปูนซีเมนต์ ฯลฯ