ผู้หญิงกับโรคหัวใจ วัยสาวเสี่ยงหัวใจเต้นผิดจังหวะ

“อัตราการเสียชีวิตโดยรวมของ โรคหัวใจ ขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ของอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม โดยผู้หญิงจะมีอัตราส่วนการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบน้อยกว่าผู้ชาย 5 ต่อ 1 แต่พออายุมากขึ้นถึงวัยหมดประจำเดือน โอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจะเท่ากับผู้ชาย”


โรคหัวใจ

โรคหัวใจแบ่งออกเป็นได้หลายประเภท ถ้าแบ่งแบบง่าย ๆ คือ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคหัวใจที่เกิดภายหลัง ถ้าแบ่งตามโรคหัวใจทั่วไป แบ่งได้เป็นโรคของหลอดเลือดหัวใจและโรคของกล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ โรคของการนำกระแสไฟฟ้าของหัวใจ แต่ละโรคจะมีความผิดปกติในแต่ละแบบ เช่น แน่นหน้าอก หายใจไม่อิ่ม โรคจากหลอดเลือดหัวใจ ถ้ามีเส้นเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดหัวใจโป่งพองหรือตีบผิดปกติ

โรคกล้ามเนื้อหัวใจมีตั้งแต่กล้ามเนื้อหัวใจทำงานไม่ดี เนื่องจากการขาดเลือดไปเลี้ยง กล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติ หรือโรคลิ้นหัวใจ ตั้งแต่ลิ้นหัวใจรั่ว ลิ้นหัวใจตีบ โรคจังหวะการเต้นหัวใจ การนำกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติจะมีการเต้นที่ช้าเกินไป เร็วเกินไป หรือเต้นผิดปกติบางอย่างก็ไม่อันตรายกับชีวิต