ผ่าตัดเส้นฟอกไต

Tag

ขั้นตอนการทำเส้นฟอกไต

ขั้นตอนการทำ เส้นฟอกไต

  • ฟอกทำความสะอาดแขนข้างที่จะผ่าตัด
  • ฉีดยาชาเฉพาะที่และผ่าตัดแผลเล็กยาวประมาณ 3 เซนติเมตร
Read more