ฟิล์มติดรถยนต์ Crystalline

Tag

ติดฟิล์มรถยนต์ 3M รุ่น Top Crystalline

ฟิล์มติดรถยนต์ Crystalline เป็นฟิล์มใสแต่กันความร้อนสูง ซึ่งฟิล์มทั่วไปฟิล์มจะค่อนข้างร้อน
ไม่ได้ผสมโลหะ ทำให้ไม่เกิดสนิม [...]

Read more