ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

Tag

ปัจจัยที่ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
มักเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน กลไกการเกิดมาจากลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดหัวใจที่ตีบแคบอยู่ก่อนแล้ว [...]

Read more

การรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน(Acute Myocardial Infarction) โดยวิธีสวนหลอดเลือดหัวใจ (Percutaneous Coronary Intervention: PCI)

1. ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
เกิดเนื่องจากมีการตีบตันเฉียบพลันของหลอดเลือดหัวใจนั่นเอง [...]

Read more