ภาวะหยุดหายใจ ขณะหลับในเด็ก หมั่นสังเกต รักษาก่อนสาย

ภาวะหยุดหายใจ ขณะหลับในเด็ก หมั่นสังเกต รักษาก่อนสาย

สุขภาพการนอนของเด็กเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากเด็กมีปัญหาด้านการนอน ย่อมส่งผลกระทบถึงพัฒนาการของเด็กในด้านต่าง ๆ ทั้งการเรียนรู้ อารมณ์ สติปัญญา โดยเฉพาะปัญหา ภาวะหยุดหายใจ ขณะหลับในเด็กเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ไม่ควรละเลย

จากการศึกษาพบว่า อัตราการเกิดโรคนี้พบได้ประมาณ 1 – 5% ของประชากร ในขณะที่อัตราการนอนกรนชนิดไม่หยุดหายใจอยู่ที่ประมาณ 4 – 12% พบได้บ่อยในช่วงอายุ 2 – 6 ปี เนื่องจากทางเดินหายใจยังมีขนาดเล็กและมักจะมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อย ๆ ดังนั้นหากลูกมีอาการนอนกรน ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้นควรรีบพามาพบแพทย์เพื่อตรวจเช็กอย่างละเอียด

ทำความรู้จักโรค

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก คือ ภาวะการหายใจลดลงหรือหยุดหายใจขณะหลับ มีผลให้ระดับออกซิเจนในร่างกายลดลง ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้น หรือตื่นจากการนอนหลับ มีผลกระทบต่อคุณภาพการนอน ทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพร่างกาย พฤติกรรม อารมณ์ สมาธิ และการเรียนรู้ตามมา

ประเภทของโรค
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภทคือ
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่เกิดจากการหายใจไม่ออก เนื่องจากทางเดินหายใจแคบหรือตัน
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่เกิดจากความผิดปกติของสมองที่ควบคุมการหายใจหรือกล้ามเนื้อ

สาเหตุบอกโรค
ในที่นี้จะกล่าวถึงสาเหตุของภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่เกิดจากการหายใจไม่ออก เนื่องจากเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยกว่า ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ที่พบในเด็กมักเกิดจาก
ต่อมอดีนอยด์และต่อมทอนซิลโต เนื่องจากมีการอักเสบซ้ำ ๆ เช่น จากการเป็นหวัดบ่อย ๆ
โรคอ้วน
อื่น ๆ เช่น มีโครงสร้างทางเดินหายใจผิดปกติที่เป็นมาแต่กำเนิดหรือผู้ที่มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อที่คอยพยุงทางเดินหายใจด้วยเช่นกัน

อาการที่สังเกตได้ เริ่มแรกเด็กมักแสดงอาการให้เห็นในขณะหลับ ซึ่งส่วนใหญ่เด็กมักจะนอนกรนในลักษณะดังนี้
นอนกรนเกิดขึ้นเป็นบางช่วงของการหลับ
นอนกรนไม่ตลอดทั้งคืนในช่วงแรก
กรนเป็นประจำ แต่อาจไม่ถึงกับทุกคืน

อาการอื่น ๆ ที่มักพบร่วมด้วย
นอนอ้าปากหายใจ
หายใจเสียงดัง
หายใจสะดุดหรือหยุดหายใจ
ไอหรือสำลักขณะหลับ
นอนกระสับกระส่ายขยับไปมา
เหงื่อออกมากขณะหลับ
บางคนอาจปัสสาวะรดที่นอนหรือเดินละเมอ
สมาธิสั้น
มีความบกพร่องในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม

ในเด็กบางคนอาจไม่กรน แต่ถ้ามีอาการอย่างอื่นที่กล่าวมานี้ก็ต้องระวัง ที่สำคัญในเวลากลางวัน อาการในเด็กมักไม่ค่อยชัดเจน เด็กบางคนมีอาการง่วงนอน หลับในที่โรงเรียน และปวดศีรษะตอนเช้า อ่านเพิ่มเติม