ระยะต้นอ่อนของแตงกวา

ปลูกผักกินเอง ทุกขั้นตอนคือการเรียนรู้ ดูแลดีตั้งแต่ยังเล็ก ปรุงดินดีให้เหมาะกับต้นอ่อน
ต้นอ่อนแตงกวาชุดนี้ถ่ายไว้ตั้งแต่ตอนต้นปี ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถือเป็นช่วงเวลาและฤดูการที่เหมาะสมกับเริ่มการปลูกพืชตระกูลแตง แตงกวาเป็นผักสวนครัวที่ปลูกง่าย โตเร็ว ให้ผลผลิตดี ถ้าได้ดินดี น้ำและแสงแดดอย่างเพียงพอ

ต้นอ่อนผักแทบทุกชนิด รวมถึงแตงกวา ชอบวัสดุปลูกกล้าที่ร่วน เบา อุ้มน้ำได้ดี และมีธาตุอาหารเพียงพอ เพราะเป็นช่วงที่ระบบรากขายตัว สูตรขุยมะพร้าวแช่น้ำ 2 วัน ผสมกับปุ๋ยคอก ปุ๋ยมูลสัตว์ หรือปุ๋ยหมัก ผสมด้วยแกลบดำ ร่อนทุกอย่างเข้าด้วยกัน หมักทิ้งไว้ 2-3 สัปดาห์ เป็นวัสดุปลูกกล้าที่ทดแทนการใช้พีทมอสที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศได้ดี ถึงแม้ว่าจะไม่ดีเท่าแต่ก็ประหยัดได้มากเลยทีเดียว

แทงบอลออนไลน์