หัวใจผิดปกติ

Tag

หัวใจ “ผิดปกติ” หรือไม่ รู้ได้ด้วยวิธีเหล่านี้!

“หัวใจ” ถือเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของร่างกายคนเรา ที่แม้จะมีเพียงแค่หนึ่งเดียว และมีขนาดประมาณกำปั้นของเจ้าของเท่านั้น [...]

Read more