หูแว่ว

Tag

โรคสมองและระบบประสาท

สมองและ ระบบประสาท เป็นหน่วยประมวลผลการรับรู้ของร่างกาย ซึ่งทำหน้าที่ประมวลเสียงที่เกิดขึ้นด้วย [...]

Read more