เข้าห้องน้ำสาธารณะ เสี่ยงมะเร็งปากมดลูกจริงหรือ?

ถ้าพูดถึง ห้องน้ำสาธารณะ สาวๆ หลายคนคงไม่ค่อยสะดวกใจที่จะต้องใช้เท่าไหร่นัก ถ้าเลี่ยงได้ก็คงอยากจะเลี่ยง แต่เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องยอมใช้แบบเลี่ยงไม่ได้ หลายคนเชื่อว่าการเข้าห้องน้ำสาธารณะอาจทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก!! เนื่องจากเรามีโอกาสที่จะติดเชื้อเอชพีวี ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้จากห้องน้ำสาธารณะ แต่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงมากน้อยแค่ไหนนั้น

จริงหรือไม่? เข้าห้องน้ำสาธารณะ เสี่ยงติดเชื้อ “HPV” สาเหตุมะเร็งปากมดลูก
เชื้อเอชพีวีสามารถพบได้อยู่ทั่วไป ดังนั้นการเข้าห้องน้ำสาธารณะก็อาจพบเชื้อเอชพีวีอยู่ด้วย เช่น กลอนประตู ก็อกน้ำ ปุ่มกดชักโครก แต่อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อเอชพีวีนั้นต้องมีการสัมผัส เสียดสี หรือการมีเพศสัมพันธุ์ การที่เชื้อไวรัสจะเข้าสู่ร่างกายของเราผ่านการนั่งบนชักโครกนั้น แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะเชื้อไวรัสไม่สามารถเข้าลึกถึงช่องคลอดได้ เพียงแต่อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เสี่ยงเป็นหูด หรือโรคผิวหนังอื่นๆ จึงไม่อยากให้ทุกคนกังวลว่าถ้าเข้าห้องน้ำสาธารณะแล้วจะติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ทั้งนี้การป้องกันเมื่อต้องใช้ห้องน้ำสาธารณะสามารถทำได้ด้วยการล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังการเข้าห้องน้ำทุกครั้ง เพื่อลดปริมาณเชื้อโรคที่อาจจะติดมือมาแบบไม่รู้ตัว อ่านเพิ่มเติม