สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย (ภูมิแพ้…)

จากสภาพ อากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย และมลพิษที่มากมายในปัจจุบัน ทำให้หลายๆ คนมีอาการแพ้อากาศกำเริบได้ ดังนั้น เราน่าจะมาทำความรู้จักกับโรคภูมิแพ้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว

โรคภูมิแพ้…คืออะไร
โรคภูมแพ้ คือ โรคที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่อสารกระตุ้นบางอย่างเช่น ไรฝุ่น ละอองเกสรพืช ที่มากกว่าปกติ จนทำให้เกิดการอักเสบในอวัยวะที่สัมผัสสารก่อภูมิแพ้นั้น เช่น เราหายใจเอาสารก่อภูมิแพ้เข้าทางจมูกสารก่อภูมิแพ้จะทำปฎิกิริยากับเยื่อบุโพรงจมูก ทำให้มีอาการจาม คันจมูก น้ำมูกไหล คัดจมูกได้ เป็นต้น

สาเหตุ ของโรคภูมิแพ้
เกิดจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม พบว่าถ้าพ่อหรือแม่เป็นโรคภูมิแพ้จะทำให้ลูกมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ประมาณ 30-50% แต่ถ้าพ่อและแม่เป็นภูมิแพ้ทั้งคู่ลูกจะมีโอกาสเป็น 50-70%

โรคภูมิแพ้ที่เราพบได้บ่อย เป็นโรคภูมิแพ้ในทางเดินหายใจ คือ
1. โพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ หรือ โรคแพ้อากาศ ผู้ป่วยจะมีอาการ คัน จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล เป็นๆ หายๆ บางคนอาจมีอาการเป็นมากในตอนเช้า หรือ ตอนกลางคืน แตกต่างกันไป
2. โรคหืด ผู้ป่วยอาจมีอาการหายใจหอบเหนื่อย แน่นหน้าอก หายใจดังหวีด บางคนไอเรื้อรัง ไอกลางคืน อาการมักเป็นๆ หายๆ เช่นกัน อ่านเพิ่มเติม