เครื่องนึ่งขวดนมแบบไฟฟ้า

เครื่องนึ่งขวดนมแบบไฟฟ้า ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย โดยไม่ต้องใช้สารเคมีหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ อาศัยความร้อนจาก ไอน้ำ เท่านั้น ใช้เวลาประมาณ 6-15 นาที แตกต่างกันไปตามแต่ละยี่ห้อ และหากปิดฝาไว้จะสามารถนำมาใช้ได้ภายใน 24 ชั่วโมงโดยยังปราศจากเชื้อ ถือเป็นการฆ่าเชื้อที่สะดวกที่สุด โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ให้นมหลาย ๆ ชิ้นพร้อมกัน