เม็ดเลือดแดง

Tag

โลหิตจาง สัญญาณเตือนภัย

ในเลือดของคนทั่วไปประกอบด้วย เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด และส่วนที่เป็นน้ำเหลืองซึ่งมีปัจจัยที่ทำให้เลือดแข็งตัว [...]

Read more