การตรวจหัวใจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Cardiac MRI)

เป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อตรวจโครงสร้างและการทำงานของหัวใจ อีกทั้งสามารถประเมินการไหลเวียนของ เลือดในหัวใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่ได้ช่วยในการการวินิจฉัยโรคหัวใจแต่ละชนิดได้อย่างแม่นยำ และสามารถวางแผนการรักษาให้กับคนไข้แต่ละคนอย่างเหมาะสม

จุดเด่นของการตรวจหัวใจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Cardiac MRI) คือความคมชัดของภาพ และประสิทธิภาพในการประเมินการทำงาน รวมทั้งการไหลเวียนเลือดผ่านหัวใจทุกห้องอย่างละเอียด นอกจากนี้ผู้รับการตรวจไม่เจ็บตัว และไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
เมื่อไหร่จึงควรตรวจหัวใจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Cardiac MRI)

ต้องการตรวจลักษณะทางกายภาพและการทำงานของห้องหัวใจทุกห้องอย่างละเอียด รวมทั้งโครงสร้างต่างๆ เช่นลิ้นหัวใจ เยื่อหุ้มหัวใจ และเส้นเลือดใหญ่ที่ไหลเวียนสู่หัวใจ
สงสัยภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ตรวจประเมินปริมาณพังผืดที่กล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งสามารถพยากรณ์โรคได้
ตรวจหาสาเหตุของภาวะหัวใจล้มเหลวหรือกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง
ตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
เพื่อประเมินผู้ป่วยอย่างละเอียดทั้งก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด
ตรวจวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ติดเชื้อ หรือเนื้องอกบริเวณหัวใจ
ควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนทำการตรวจ

เจ้าหน้าที่จะสอบถามเพื่อความปลอดภัยก่อนเข้าตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI) รวมทั้งประวัติการแพ้ยา เนื่องจากอาจต้องฉีดยาขณะทำการตรวจ
งดน้ำและอาหาร 4 ชั่วโมง ก่อนทำการตรวจ
ในกรณีที่มีภาวะกลัวที่แคบ (Claustrophobia) ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับประทานยาคลายความกังวล

ใครบ้างที่ไม่สามารถทำการตรวจหัวใจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Cardiac MRI) อ่านเพิ่มเติม