ต้อหิน : Glaucoma

ปัจจุบันต้อหินเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการมีตาบอดถาวรในประชากรไทยและอันดับต้นๆ ของประชากรทั่วโลก ในประเทศไทยพบผู้ป่วย โรคต้อหิน คิดเป็น 30% ในประชากรที่มีอายุเกิน 40 ปี ขี้นไป คิดเป็นจำนวนมากกว่า 6 แสนคน พบได้ทั้งเพศหญิงและชาย
ต้อหินเป็นกลุ่มโรคทางตาที่มีความเสื่อมของขั้วประสาทตา ส่งผลให้เกิดการสูญเสียลานสายตา และการมองเห็น โดยปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดต้อหินได้แก่ ความดันลูกตาที่สูงขึ้น

กลไกการเกิดต้อหิน
ลูกตาส่วนหน้าจะมีการสร้างน้ำหล่อเลี้ยงลูกตา (aqueos humor) โดย ciliarybody ซึ่งเป็นอวัยวะภายในลูกตา น้ำหล่อเลี้ยงลูกตาจะมีการไหลเวียนผ่านเข้าสู่ช่องหน้าม่านตา และระบายออกจากลูกตาทาง trabecula meshwork เพื่อรักษาระดับความดันลูกตาให้อยู่ในระดับปกติ ซึ่งใน โรคต้อหิน จะมีความผิดปกติของการไหลเวียนน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาทำให้ความดันลูกตาสูงขึ้น และเกิดการทำลายขั้วประสาทตาตามมา
ปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคต้อหิน
เชื้อชาติเอเชียจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินมุมปิด และเชื้อชาติแอฟริกันอเมริกันจะพบต้อหินสูงกว่าคนผิวขาว 6-8 เท่า
อายุมากกว่า 40 ปี
มีประวัติในครอบครัวโดยเฉพาะญาติสายตรงเป็นต้อหิน จะมีโอกาสเป็นต้อหินมากกว่าคนทั่วไป 5-6 เท่า
มีภาวะสายตาสั้นหรือยาวมากๆ
มีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างลูกตา
เคยตรวจพบความดันลูกตาสูงมาก่อน
มีอุบัติเหตุกับดวงตามาก่อน
มีการใช้ยาสเตียรอยด์
มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือไมเกรน อ่านเพิ่มเติม

5 ความเข้าใจผิด ๆ ที่เกี่ยวกับโรคต้อหิน

5 ความเข้าใจผิด ๆ ที่เกี่ยวกับ โรคต้อหิน

1…ต้อหิน คือมีหินในลูกตา โรคต้อหิน เกิดจากความเสื่อมของขั้วประสาทตา ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะความดันลูกตาสูง กดทำลายเซลล์ในขั้วประสาทตาลงเรื่อยๆ จากไม่มีอาการในระยะแรก จนลานสายตาแคบลงและบอดในที่สุด ทั้งนี้ ตาจะมีอาการแข็งเหมือนกับหิน จากความดันภายในลูกตาที่สูงขึ้น ทางการแพทย์จึงเรียกว่า “ต้อหิน” นั่นเอง

2…ต้อหิน ต้องมีอาการปวดตาโรคต้อหินส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการอะไรเลย จนกระทั่งขั้วประสาทตาถูกทำลายไปมาก จึงเริ่มมีอาการตามัวลง ยกเว้นภาวะต้อหินมุมปิดเฉียบพลัน ที่มีอาการตาแดง ปวดตามาก ตามัวลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องรีบพบแพทย์

3…การนวดตารักษาต้อหินได้การนวดตาไม่ใช่การรักษามาตราฐานเป็นที่ยอมรับ นอกจากไม่ทำให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังก่อให้เกิดโทษ การนวดตาสามารถทำให้ต้อหินแย่ลง และยังไปกระตุ้นทำให้ตาบอดได้ ในผู้ป่วยต้อหินระยะสุดท้าย อ่านเพิ่มเติม