โรคลำไส้แปรปรวน

ไอบีเอส (IBS: Irritable bowel syndrome) หรือโรคลำไส้แปรปรวน เกิดจากภาวะการทำงานผิดปกติของระบบทางเดินอาหารส่วนลำไส้ โดยที่ยังไม่พบอาการผิดปกติใดๆ ของโครงสร้างในระบบลำไส้ เช่น มีแผล หรือเนื้องอกลำไส้
อาการเตือน
เมื่อเป็นโรคลำไส้แปรปรวน จะมีอาการปวดท้องลักษณะปวดแบบบิดๆ หรือปวดแน่นๆ ท้องอืด มีลมในท้อง รวมถึงระบบการขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอาจมีท้องผูก ท้องเสีย ท้องผูกสลับท้องเสีย หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนำ ส่วนใหญ่อาการปวดท้องจะดีขึ้นหลังจากได้ขับถ่าย และเมื่อทราบว่ามีอาการมักจะเป็นมาในระยะเวลาหนึ่ง ระยะเวลาอย่างน้อยหลายเดือนจนถึงหลายปีก่อนได้รับการวินิจฉัยโรค
สาเหตุกระตุ้นให้เกิดโรค
ปัจจุบันยังไม่พบสาเหตุที่แน่นอน แต่จากผลงานวิจัยพบว่าเกิดได้จาก ปัจจัยบุคคล และปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ตัวบุคคล โดยการทำงานของลำไส้ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเกิดจากความรู้สึกไวของลำไส้ที่มีต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าปกติ (Visceral Hypersensitivity) ปฎิกิริยาระหว่างสมองกับทางเดินอาหารที่เปลี่ยนไป (Alter Brain-Gut Interaction) หรือความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร (Dysbiosis)
ปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ อาหารที่มีไขมัน หรือน้ำตาลสูง อาหารรสจัด ความเครียดจากภาวะทางกาย หรือจิตใจ การติดเชื้อทางเดินอาหาร ได้รับยาฆ่าเชื้อ
การวินิจฉัยโรค
สามารถวินิจัยโรคได้จากการซักประวัติ และตรวจร่างกายอย่างละเอียด บางรายหากเข้าเกณฑ์หรือมีสัญญาณเตือน อาจได้รับคำแนะนำเพื่อวินิจฉัยโรคเพิ่มเติมด้วยการเอกซเรย์ลำไส้ใหญ่ หรือส่องกล้องลำไส้ใหญ่ โดยพิจารณาจาก
อายุมากกว่า 50 ปี
มีประวัติเลือดออกทางเดินอาหาร หรือFecal Occult Positive
น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
ประวัติในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ อ่านเพิ่มเติม