กลุ่มเสี่ยงต้องระวัง

โรคหลอดเลือดแดงตีบ แคบสามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ชายและผู้หญิง แต่อาจพบมากในกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว เช่น

  1. โรคเบาหวาน
  2. โรคความดันโลหิตสูง
  3. โรคไต
  4. ไขมันในเลือดสูง
  5. สูบบุหรี่ หรือเคยสูบบุหรี่มาก่อน ถึงแม้จะหยุดสูบแล้วแต่ผลกระทบของบุหรี่ที่มีต่อหลอดเลือดยังคงอยู่

แทงบอลออนไลน์