การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE)

ข้อควรปฏิบัติของผู้ป่วย โรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) คือ

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
หลีกเลี่ยงการออกแดด
ลดและหลีกเลี่ยงการติดเชื้อด้วยการทานอาหารที่สะอาด
รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ ไม่ลดหรือเพิ่มยาเอง
มาตรวจหรือพบแพทย์ตามนัดอย่าให้ขาด เพราะการพบแพทย์และได้รับรักษาอย่างถูกวิธีจะช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

แทงบอลออนไลน์