เทคนิคผ่าตัด ไทรอยด์ผ่านกล้อง …ทางช่องปาก

ถ้าพูดถึงโรคของต่อมไร้ท่อที่พบบ่อย ๆ ต่อมไทรอยด์น่าจะเป็นอันดับต้น ๆ ที่ระยะหลังมานี้พบว่าเป็นกันมาก ทั้ง ไทรอยด์เป็นพิษ หรือความผิดปกติที่เกิดจากการมีก้อนที่ต่อมไทรอยด์
เป็นต่อมไร้ท่อที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายผีเสื้ออยู่ตรงส่วนล่างของกลางลำคอ ทำหน้าที่ผลิตและหลั่งไทรอยด์ฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อส่งไปยังอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายที่อยู่ภายใต้การควบคุมของต่อมใต้สมอง (Pituitary Gland) และต่อมไฮโป-ธาลามัส (Hypothalamus) ซึ่งโดยปกติร่างกายคนเราจะมีระบบการควบคุมการทำงานของต่อมไทรอยด์อย่างดี เพื่อรักษาระดับไทรอยด์ฮอร์โมนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดเวลา
“85% ของโรคต่อมไทรอยด์เกิดขึ้นเองเฉพาะบุคคล มีเพียง 15% ที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือยีนและมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่รู้ตัวว่ามีความผิดปกติของต่อมไทรอยด์”

รักษาไทรอยด์เป็นพิษ
“ข้อควรระวังของการรักษาด้วยยา 2 ชนิดนี้ คือ ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น มีไข้ เม็ดเลือดขาวต่ำ มีผื่นขึ้น ตับอักเสบ ซึ่งต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด”
อีกอาการหนึ่งก็คือ ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไป (Hypothyroidism) อาการที่พบได้สำหรับกรณีนี้คือ เหนื่อยง่าย สมาธิสั้น เครียด นอนไม่หลับ เฉื่อยชา ไม่ค่อยมีแรง เป็นตะคริวง่าย น้ำหนักเพิ่มขึ้น ผิวหนังแห้งหยาบ การรักษาคือการให้ฮอร์โมนไทรอยด์ชดเชย อ่านเพิ่มเติม