ด้วยวัคซีนโรต้า ! ปกป้องลูกน้อยจาก ไวรัสโรต้า ได้

ไวรัสโรต้า เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำและอาเจียนอย่างรุนแรง ซึ่งมักพบในทารกและเด็กเล็ก โดยอาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำและต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล บางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต แต่สิ่งเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่สามารถป้องกันได้ด้วยการพาลูกน้อยไปรับวัคซีนโรต้า

ไวรัสโรต้า คืออะไร
ไวรัสโรต้า เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ที่สามารถทำให้เกิดอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำและอาเจียนรุนแรงในทารกและเด็กเล็ก อย่างไรก็ตาม เชื้อไวรัสนี้สามารถทำให้เด็กโตและผู้ใหญ่เกิดอาการป่วยได้เช่นกัน โดยอาการในผู้ใหญ่จะมีความรุนแรงน้อยกว่าในเด็ก

การติดเชื้อไวรัสโรต้า มีอาการอย่างไร
อาการของการติดเชื้อไวรัสโรต้า มักแสดงหลังจากสัมผัสเชื้อไปแล้วประมาณ 2 วัน โดยอาการที่พบบ่อยที่สุด คือ ถ่ายเหลวเป็นน้ำ อาเจียน มีไข้ และ/หรือปวดท้อง ซึ่งอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำและอาเจียนนั้นอาจนานถึง 3-8 วัน นอกจากนี้อาการอื่นๆ เช่น เบื่ออาหาร และภาวะขาดน้ำ ก็สามารถทำให้เกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะในทารกและเด็กเล็ก

ไวรัสโรต้า ติดต่อได้อย่างไร
การติดต่อของเชื้อไวรัสโรต้าสามารถเกิดขึ้นได้หากได้รับเชื้อทางปากด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ผู้ป่วยไม่ได้ล้างมือหลังจากสัมผัสอุจจาระที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสแล้วนำมือนั้นเข้าปาก หรือสัมผัสวัตถุหรือพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสแล้วนำมือเข้าปาก รวมถึงการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสด้วย

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโรต้าสามารถแพร่กระจายเชื้อสู่สิ่งแวดล้อมผ่านทางอุจจาระและทำให้ผู้อื่นติดเชื้อได้ โดยผู้ป่วยสามารถแพร่กระจายเชื้อไวรัสสู่ผู้อื่นได้มากที่สุดระหว่างที่แสดงอาการและในช่วง 3 วันแรกหลังจากหายป่วย นอกจากนี้ผู้ป่วยยังสามารถแพร่กระจายเชื้อไวรัสก่อนที่จะแสดงอาการได้อีกด้วย

การรักษาการติดเชื้อไวรัสโรต้า ทำได้อย่างไร
ปัจจุบันไม่มียารักษาจำเพาะสำหรับการติดเชื้อไวรัสโรต้า การรักษาจึงเป็นเพียงการรักษาตามอาการ หากอาการไม่รุนแรง ให้ดื่มเกลือแร่เพื่อชดเชยการสูญเสียสารน้ำและเกลือแร่ และให้ยาอื่นๆ รักษาตามอาการ หากมีภาวะพร่องเอนไซม์แลคเตส พิจารณาให้กินนมที่ไม่มีน้ำตาลแลคโตส ในกรณีที่มีไข้สูง อาเจียนรุนแรง ทานอาหารไม่ได้ อ่อนเพลีย ซึมลง ให้รีบพาผู้ป่วยมาพบแพทย์ อ่านเพิ่มเติม