การวินิจฉัย Cauda Equina Syndrome

ในขั้นแรก แพทย์ จะ วินิจฉัย Cauda Equina Syndrome ด้วยการสอบถามประวัติทาง การแพทย์เพื่อตรวจดูสุขภาพร่างกาย โดยรวม ช่วงเวลาที่เริ่มแสดงอาการและความรุนแรงของอาการที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย จากนั้นจะตรวจด้วยวิธีการต่าง ๆ

การตรวจร่างกาย

แพทย์จะประเมินความรู้สึก การทรงตัว ตรวจดูแนวกระดูก และการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยจะให้ผู้ป่วยทดสอบด้วยวิธีต่าง ๆ อย่างการยืน นั่ง เดินโดยใช้ส้นเท้าหรือปลายเท้า ก้มตัวไปด้านหน้า เอนตัวไปด้านหลังและด้านข้าง ยกขาขึ้นขณะนอนราบ และแพทย์อาจตรวจความตึงตัวของกล้ามเนื้อและอาการชาในบริเวณกล้ามเนื้อหูรูด

วินิจฉัยด้วยภาพ

แพทย์อาจทำการเอกซเรย์ ตรวจร่างกายด้วยเครื่อง MRI หรือทำ CT Scan ในบริเวณหลังส่วนล่าง ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถเห็นภาพรากประสาท กระดูกสันหลัง และเนื้อเยื่อที่ล้อมรอบประดูกสันหลัง หรือผู้ป่วยอาจได้รับการตรวจเอกซเรย์ช่องกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง และประสาทสันหลัง (Myelography Imaging Test) โดยการฉีดสีชนิดพิเศษเข้าไปยังช่องไขสันหลัง ซึ่งจะช่วยให้แพทย์เห็นภาพความผิดปกติบริเวณกระดูกสันหลังหรือเส้นประสาทที่อาจเกิดจากกระดูกทับเส้น เนื้องอก และปัญหาอื่น ๆ